Chirurgické sympozium​ 2024

Program sympozia

Prezence a zahájení8:30 – 10:00Program 2024
Blok I.10:00 – 11:30

Náhlé příhody břišní

Program připravujeme..

Oběd11:30 – 12:45 
Blok II.13:00 – 15:00

Komplikace v chirurgii

Program připravujeme..

Přestávka 15:00 – 15:30 
Blok III.15:30 – 17:00

Onkochirurgie

Program připravujeme..

Velký diskuzní večer17:30 

Program předchozího sympozia 2022

Prezence a zahájení8:30 – 10:00Program 2022
Blok I.10:00 – 11:30

Náhlé příhody břišní

1. Význam simulací akutních stavů ve vzdělávání chirurgických oborů
Štourač P., (FDN Brno)

2. Defenzní medicína
Adamová Z., Chrostek M., Slováček R., (Frýdek-Místek)

3. Novinky v dětské anestesii
Dominik P., (FDN Brno)

4. Role laparoskopie v terapii akutní divertikulitidy
Hrivnák R., Svatoň R., Čan V., Kala Z., (FNB)

5. Komplikovaná záchrana tenkého střeva po rozsáhlé inkarceraci
Novotný J., Zatloukalová K., Haninec A., (Přerov)

6. Septický pacient – jak mu pomoci na standardním oddělení
Stibor B., (Baden)

7. Náhlé příhody břišní v těhotenství
Charwátová D., Poledník J., (Vyškov)

8. Obturatorní kýla, metodika léčby – kazuistika
Topolenko M., Kubicskó T., Csíkel T., (Kyjov)

9. Divertikulitidy – NPB, řešení akutních komplikací, kazuistiky
Kubiscko T., Topolenko M., Csíkel T., (Kyjov)

Oběd11:30 – 12:45 
Blok II.13:00 – 15:00

Komplikace v chirurgii

1. Personalizovaná titánová náhrada sterna.
Dzian A., Fučela I., Malík M., Matejová M., Živčák J., Penciak R., Hudák R., Daxner M., (FN Martin)

2. Chylotorax po chirurgické intervenci – co dělat
Hanke I. (FN H.Králové)

3. Uniportal VATS lobektómia pre veľký pľucný hamartóm
Matejová M., Dzian A., Fučela I., Malík M. (UN Martin) 

4. Pneumothorax
Chovanec Z., Peštál A., Prudius V., Hanslík T., Daňa P., Penka I., (FN U Sv. Anny Brno)

5. Ultrasonografia a jej hodnotenie umelou inteligenciou v pooperačnom sledovaní po torakochirurgickom výkone
Malík M, Dzian A, Matejová M, Jaščur M, Bundzel M, Babič F., (FN Martin)

6. Chirurgická léčba Ewingova sarkoma hrudní stěny
Hanslík T., Peštál A., Dvořák Z., Shatokhina T., Červeňák V., Prudius V., Chovanec Z., Penka I., Benej M., (FN U Sv. Anny)

7. Může gastrická sonda ublížit?
Holéczy P., Vávrová (Vítkovice)

8. Komplikace po ERCP u akutní pankreatitidy – kazuistika
Otčenášková B., (Prostějov)

9. Komplikace při využití LiDAR technologie v plastické chirurgii
Menoušek J., Dvořák Z., Stupka I., Svobodová K., Knoz M., Návrat T., Vosynek P., (FN U Sv.Anny)

10. Raritní příčina benigního obstrukčního ikteru
Vomáčková M., Žák J., Penka I., (FN U Sv.Anny)

11. Akutní atraumatický kompártment syndrom
Makara B., Dudek M., Viktorin J., Man M., (Jablonec n. N.)

Přestávka 15:00 – 15:30 
Blok III.15:30 – 17:00

Onkochirurgie

1. Operační onkologie
Horváth T., (FN Brno)

2. Současné trendy v chirurgii karcinomu prsu
Zapletal O., (MOÚ)

3. Je změna v přístupu k T1-2 karcinomu rekta aktuální?
Sákra L., Zachara M., Kubincová L., (Pardubice)

4. Zkvalitňují moderní technologie výsledky chirurgické léčby kolorektálního karcinomu?
Dušek T., (FN H. Králové)

5. Delayed anastomóza po TaTME
Farkašová M., Procházka V., Zetelová A., Kala Z., (FN Brno)

6. Laparoskopická pravostranná hemikolektomie s intrakorporální anastomózou – naše zkušenosti
Cagaš J., (Třebíč)

7. „Double tract“ rekonstrukce po proximální gastrekotmii
Jedlička V., (MOÚ)

8. PIPAC v paliativní chirurgické léčbě peritoneálních nádorů
Němec L., (MOÚ) 

9. Výsledky resekční léčby karcinomu žaludku (2010 – 2021)
Man M., Dubovská N., Randulová K., Ostřížková L., (NTGM Hodonín)

Velký diskuzní večer17:30 

 ZDARMA

 1500,- Kč


Platební údaje:
číslo účtu: 86-2441440297
kód banky: 0100
variabilní symbol: 42024

Pozor: Do poznámky pro příjemce uveďte prosím své jméno, příjmení a název zaměstnavatele
QR PLATBA

This will close in 0 seconds