Chirurgické sympozium​ 2024

Program sympozia

Prezence a zahájení

9:30 – 11:30

Program 2024

Blok I.

 

1. Rizika fotografování pacientů mobilním telefonem
Křivová V., Nezdařil J. (Brno)

2. Primární peritonitis-kazuistika

Cahová K., Honzírková E. (Kyjov)

3. Střevní duplikatura-kazuistika

Domanský V., Wolfová V. (Břeclav)

4. “Koagulační” ileus
Kuchařová K., Polednik J. (Vyškov)

5. Zlomeniny hlezenní kosti – raritní úraz nártu
Hasara R., Reška M., Habr J., Konečný J. (FN U Sv. Anny)

6. Spolupráce mezi KPECH a regionálními nemocnicmi

Menoušek J., Dvořák Z., Berkeš A., Knoz M.,
Novák P. (FN U Sv. Anny)

7. Laparoskopická cholecystektomie po endoskopické cholecysto-duodenoanastomóze (LAMS)
Man M., Černá B., Makal J., Nosek V., Pintová J. (Jablonec n. Nisou)

8. Cholecystitis acuta u velmi mladého pacienta

Stokláska M.

9. Desmoidní fibromatóza pod obrazem náhle příhody břišní-kazuistika
Kanuščák K., Honzírková E., Topolenko M. (Kyjov)

10. Oboustranná „emergency room“ torakotomie pro bodné poranění krku

Kvasnicová L., Wineberg D.L., Pretorius R., Laher N. (Johannesburg)

11. Lékařem v Antarktidě

Stibor B (Brno)

Oběd

11:30 – 12:45

Blok II.

13:00 – 15:00

1. Končatinová ischémie- (ne)očakávaná komplikace arteriovenózních přístupů

Machajová L., Žernovický F., Ondruška M., Osuský M., Piš M., Tomka J. (NÚSC Bratislava)

2. Duodeno-protetické fistuly po aortálních rekonstrukcích
Osuský M., Machajová L., Žernovický F., Tomka J.,(NÚSC Brtislava)

3. Komplikácie termálních ablací kmenových refluxů

Žernovický F., Machajová L., Osuský M., Dulka T., Tomka J. (NÚSC Bratislava)

4. Endoskopické postupy při komplikacích bariatrické chirurgie

Nosek V., Pintová J. (Jablonec n. Nisou)

5. Využití stentů v léčbě leaků po Sleeve resekci

Holéczy P., Bolek M., Stach J. (Vítkovice)

6. Management leaků po bariatrických operacích

Dočkal J., Vaverka P. (Prostějov)

7. Gastrický bypass s jednou anastomózou (OAGB) – optimální metoda v metabolické chirurgii

Cagaš J. (Třebíč)

8. Co by měl vědět bariatrický chirurg z psychologie

Pelzová A., Man M., Cvachová P. (Hodonín)

9.“Život na Hraně: Mé Zkušenosti z Johannesburgského Level 1 Trauma Centra“

Kvasnicova L.,Wineberg D.L., Pretorius R., Laher N., Mushtaq A., Mauser M., Jennings V.A. (Johannesburg)

10. Edukace (nejen) mladého chirurga na operačním sále- pohled do zahraničí

Sochorová D. (Zlín)

Přestávka 

15:00 – 15:30

Blok III.

15:30 – 17:00

1. Miniinvazivní plastika ventrálních kýl a diastázy přímých svalů eTEP Rives-Stoppa
Jeřábek J., Cagaš J. (Třebíč)

2. Chirurgie komplexních defektů břišní stěny
Haninec A. a kol. (Prostějov)

3. Komplikace po operacích velkých ventrálních kýl(CS TAR a Fasciotens)
Polednik J., Pečínková M., Nekvapil V., (Vyškov)

4. Karcinom prsu, značení jodovým zrnem
Zatloukalová K., Stískal J.,Haninec A. (Přerov)

5. Současnost a perspektivy robotické kolorektální chirurgie

Dušek T. (FN Hradec Králové)

6. Robotická chirurgie v hrudní oblasti

Hanke I., Maršík L. (FN Hradec Králové)

7. Karcinom apendixu-diagnostika a strategie léčby

Klos D. (FN Olomouc)

8. Překračujeme věkové hranice? Může být věk limitací radikálního chirurgického výkonu kolorektálního karcinomu pravého kolon? – Retrospektivní analýza 5-ti letého souboru

Kračmar. O., Hemmelová B:, Penka I. (FN U Sv. Anny)

9. Obturující kolorektální karcinom levého kolón- současná doporučení, naše zkušenosti

Hrivnák R., Procházka V., Svoboda M., Kala Z. (FN Brno)

10. Problematika kompletní odpovědi na neoadjuvatní léčbu nádorů jícnu a ezofagogastrické junkce
Procházka V., Kala Z., Ostřížková L., Ivičič J., Kroupa R., Svoboda M. (FN Brno)

Velký diskuzní večer

18:00

Program předchozího sympozia 2022

Prezence a zahájení8:30 – 10:00Program 2022
Blok I.10:00 – 11:30

Náhlé příhody břišní

1. Význam simulací akutních stavů ve vzdělávání chirurgických oborů
Štourač P., (FDN Brno)

2. Defenzní medicína
Adamová Z., Chrostek M., Slováček R., (Frýdek-Místek)

3. Novinky v dětské anestesii
Dominik P., (FDN Brno)

4. Role laparoskopie v terapii akutní divertikulitidy
Hrivnák R., Svatoň R., Čan V., Kala Z., (FNB)

5. Komplikovaná záchrana tenkého střeva po rozsáhlé inkarceraci
Novotný J., Zatloukalová K., Haninec A., (Přerov)

6. Septický pacient – jak mu pomoci na standardním oddělení
Stibor B., (Baden)

7. Náhlé příhody břišní v těhotenství
Charwátová D., Poledník J., (Vyškov)

8. Obturatorní kýla, metodika léčby – kazuistika
Topolenko M., Kubicskó T., Csíkel T., (Kyjov)

9. Divertikulitidy – NPB, řešení akutních komplikací, kazuistiky
Kubiscko T., Topolenko M., Csíkel T., (Kyjov)

Oběd11:30 – 12:45 
Blok II.13:00 – 15:00

Komplikace v chirurgii

1. Personalizovaná titánová náhrada sterna.
Dzian A., Fučela I., Malík M., Matejová M., Živčák J., Penciak R., Hudák R., Daxner M., (FN Martin)

2. Chylotorax po chirurgické intervenci – co dělat
Hanke I. (FN H.Králové)

3. Uniportal VATS lobektómia pre veľký pľucný hamartóm
Matejová M., Dzian A., Fučela I., Malík M. (UN Martin) 

4. Pneumothorax
Chovanec Z., Peštál A., Prudius V., Hanslík T., Daňa P., Penka I., (FN U Sv. Anny Brno)

5. Ultrasonografia a jej hodnotenie umelou inteligenciou v pooperačnom sledovaní po torakochirurgickom výkone
Malík M, Dzian A, Matejová M, Jaščur M, Bundzel M, Babič F., (FN Martin)

6. Chirurgická léčba Ewingova sarkoma hrudní stěny
Hanslík T., Peštál A., Dvořák Z., Shatokhina T., Červeňák V., Prudius V., Chovanec Z., Penka I., Benej M., (FN U Sv. Anny)

7. Může gastrická sonda ublížit?
Holéczy P., Vávrová (Vítkovice)

8. Komplikace po ERCP u akutní pankreatitidy – kazuistika
Otčenášková B., (Prostějov)

9. Komplikace při využití LiDAR technologie v plastické chirurgii
Menoušek J., Dvořák Z., Stupka I., Svobodová K., Knoz M., Návrat T., Vosynek P., (FN U Sv.Anny)

10. Raritní příčina benigního obstrukčního ikteru
Vomáčková M., Žák J., Penka I., (FN U Sv.Anny)

11. Akutní atraumatický kompártment syndrom
Makara B., Dudek M., Viktorin J., Man M., (Jablonec n. N.)

Přestávka 15:00 – 15:30 
Blok III.15:30 – 17:00

Onkochirurgie

1. Operační onkologie
Horváth T., (FN Brno)

2. Současné trendy v chirurgii karcinomu prsu
Zapletal O., (MOÚ)

3. Je změna v přístupu k T1-2 karcinomu rekta aktuální?
Sákra L., Zachara M., Kubincová L., (Pardubice)

4. Zkvalitňují moderní technologie výsledky chirurgické léčby kolorektálního karcinomu?
Dušek T., (FN H. Králové)

5. Delayed anastomóza po TaTME
Farkašová M., Procházka V., Zetelová A., Kala Z., (FN Brno)

6. Laparoskopická pravostranná hemikolektomie s intrakorporální anastomózou – naše zkušenosti
Cagaš J., (Třebíč)

7. „Double tract“ rekonstrukce po proximální gastrekotmii
Jedlička V., (MOÚ)

8. PIPAC v paliativní chirurgické léčbě peritoneálních nádorů
Němec L., (MOÚ) 

9. Výsledky resekční léčby karcinomu žaludku (2010 – 2021)
Man M., Dubovská N., Randulová K., Ostřížková L., (NTGM Hodonín)

Velký diskuzní večer17:30 

Aktivní účast UZAVŘENA

Pasivní účast

 1500,- Kč


Platební údaje:
číslo účtu: 86-2441440297
kód banky: 0100
variabilní symbol: 42024

Pozor: Do poznámky pro příjemce uveďte prosím své jméno, příjmení a název zaměstnavatele
QR PLATBA

This will close in 0 seconds